1

Znajdźcie 5 szyszek lub kasztanów i przynieście ze sobą.